Future of the Past - Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage

Future of the Past - 2023

Future of the Past - Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage, organizowana przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbędzie się w Toruniu w dniach 14-15 czerwca 2023 r. (UWAGA: Zmiana terminu konferencji).

Prezentacje i postery powinny być przygotowane w języku polskim.

Podczas konferencji odbędą się warsztaty doskonalące praktyczne umiejętności konserwatorskie uczestników. Więcej w zakładce - WARSZTATY.

Konferencja jest jedną z wielu inicjatyw towarzyszących otwarciu Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

Konferencja ma być platformą do wprowadzenia Centrum do grona liczących się instytutów badawczych oraz zaprezentowania swojej oferty, by stać się partnerem i nawiązać kolejne kontakty naukowe. Służy również wspieraniu komunikacji między naukowcami i praktykami pracującymi w wielu różnych obszarach ochrony, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu innowacyjnych badań, materiałów, czy technik związanych z dziedzictwem kulturowym.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowatorskie i fundamentalne postępy w dziedzinie innowacyjnych badań i ochrony dziedzictwa kulturowego. Obszary naukowe konferencji skoncentrowane są wokół następujących paneli tematycznych:

1) Badania materiałowe obiektów zabytkowych, w tym techniki analityczne i obrazowe,

2) Techniki laserowe stosowane w konserwacji,

3) Innowacyjne metodyki postępowania konserwatorskiego,

4) Zagadnienia konserwacji ruchomych obiektów sztuki dawnej, nowoczesnej i współczesnej,

5) Badania nad architekturą zabytkową,

6) Skanowanie (i drukowanie) 3D jako narzędzie pracy z zabytkami,

7) Naukowa ocena skuteczności zabiegów konserwatorskich.

Konferencja jest okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych i konserwatorskich oraz znalezienia kontaktów naukowych wśród uczonych ze społeczności ogólnokrajowej. Serdecznie witamy autorów zgłaszających swoje nowe prace badawcze na konferencję i dzielących się cennymi doświadczeniami z naukowcami i uczonymi z całego świata. Wszystkie wybrane i zarejestrowane pełne artykuły naukowe zostaną opublikowane w ramach przygotowywanej monografii pokonferencyjnej.

WAŻNE DATY

Termin nadsyłania abstraktów 24 Luty 2023
Rejestracja/Płatność 10 Marzec 2023
Termin konferencji 14-15 Czerwiec 2023

 

Konferencja w Toruniu